Bestyrelse

Jens Good
Valgkreds:
Lars Dahmlos Lenger
Valgkreds:
Keld Warnecke
Valgkreds:
Bjarke Lassen
Valgkreds:
Charlotte Bonde Petersen
Valgkreds:
Charlotte Jacobsen
Valgkreds:
Claus Christensen
Valgkreds:
Lone Gram Hansen
Valgkreds:
Maria Schutt
Valgkreds:
Morten Olesen
Valgkreds:
Svenja Ivanhoe Karstensen
Valgkreds: