Bestyrelse

Jens Good
Formand

Arbejdet med friskolen giver mange gode oplevelser og er med til at knytte bånd mellem aktiviteter, foreninger og borgere i lokalområdet.   

Valgkreds:
Forældrekreds
Lars Dahmlos Lenger
Næstformand

Jeg er medlem af skolebestyrelsen for Kværs Idrætsfriskole og har været det siden den startede i 2013

Jeg sidder som næstformand og arbejder med Budget, personale ansættelser, vedlighold af bygninger og optimering af vand, varme og sanitet

Jeg har 3 børn, hvoraf en går på skolen og 1 i børnehaven og en derhjemme.

Venlig hilsen

Lars Lenger

Valgkreds:
Forældrekreds
Keld Warnecke
Kasserer

Jeg har været kasserer i bestyrelsen siden Kværs Idrætsfriskole startede i august 2013. Jeg har 3 børn gående på Kværs Idrætsfriskole, 1 i 6., 1 i 4. og 1 i SFO, starter i 0. til august 2017. 

Jeg sætter stor pris på den gode stemning på skolen, lærer-forældre-elev-forholdet og den gode indlæringsform. For mig er det også vigtigt med den gode økonomiske styring af skolen.

Valgkreds:
Skolekreds
Bjarke Lassen
Medlem

Tekst kommer snart

Valgkreds:
Forældrekreds
Charlotte Bonde Petersen
Medlem

Jeg har 2 børn som går på Kværs Idrætsfriskole.

Jeg sidder i bestyrelsen, fordi jeg gerne vil være med til at skabe en friskole, der giver børnene den bedst mulige fremtid. Faglig indlæring er nøgleorden men også en friskole hvor der fokuseres på samarbejde og trivsel. Hvor der vises hensyn og respekt for hinanden og andre mennesker. 

Det skal være sjovt at gå på Kværs Idrætsfriskole :-)

Valgkreds:
Forældrekreds
Charlotte Jacobsen
Medlem

Jeg har 1 barn på skolen. Det er vigtigt for mig at kunne deltage aktivt i lokalsamfundet. Dermed også være en aktiv del af skolen. At kunne være med til at skabe en god skole hvor både børn, forældre og ansatte trives.

 

 

Valgkreds:
Skolekreds
Claus Christensen
Medlem

Jeg sidder i bestyrelsen, for at hjælpe med at gøre vores skole til en endnu bedre skole, for både børn, forældre, og ikke mindst de ansatte. Det var først da vi flyttede til Kværs i 2014, at at jeg for første gang stiftede bekendskab med en friskole, hvor min søn skulle starte i 0 klasse. Jeg har fra første dag, set en udvikling af skolen som er helt fantastisk, og da jeg blev "prikket" på skulderen, om en suppliant plads i bestyrelsen, var jeg tændt!I dag sidder jeg som medlem af bestyrelsen, og i kraft af mit daglige virke i IT branchen, er jeg også med i skolens IT udvalg, hvor jeg hjælper til med alt der har med IT at gøre.Skolen er et meget vigtigt aktiv for vores lokalsamfund, og som jeg derfor ønsker at hjælpe så meget som muligt. Det at være bestyrelsesmedlem, giver mig en god indsigt i skolens dagligdag, så som pædagogik, undervisning, de ansattes dagligdag, samt ikke mindst børnenes trivsel i skolen. Vi i bestyrelsen udstikker de overordnede rammer for den daglige drift af skolen, og uddelegere diverse områder til udvalg, så som IT, Pedel, vedligehold mm. Og så have styr på skolens målsætninger, og ikke mindst økonomien i skolen daglige drift. Store udfordringer, men også meget givende, at kunne være med til at gøre en forskel for områdets bedste skole!  

Valgkreds:
Skolekreds
Kristoffer Krogh Mortensen
Medlem

Jeg sidder i bestyrelsen for at få en større indsigt i børnenes hverdag, og være med til at påvirke den hverdag, i den retning jeg synes det skal være.

Bevægelse er en vigtig ting, både for kroppen, indlæringen, trivslen og ikke mindst for afvekslingens skyld. Derfor ser jeg det som en vigtig del af hverdagen.

Forældre forventer stadig mere af skolen, og skolen forventer også noget af forældrerne. At finde balancen kan være svær, men er også en ting, som jeg synes bestyrelsen skal være opmærksom på.

Derudover ønsker at hjælpe det lokalsamfund vi bor i, og være med til at sikre at det består.
Skolen er en vigtig del, og når vi nu har en af landet bedste skole, er det en vigtig paramter for at nye folk kommer til byen.

Valgkreds:
Forældrekreds
Lone Gram Hansen
Medlem

Jeg har 3 børn gående på skolen, og vil gerne støtte op om og være en aktiv del af deres skolegang. Jeg synes det er vigtigt, ikke mindst for vores børn, men også for lokalsamfundet at vi har en god og velfungerende skole, hvor både børn, forældre og ansatte trives.

Valgkreds:
Forældrekreds
Morten Olesen
Suppleant

Jeg synes, det er vigtigt at støtte op om mit barns skolegang og tage aktiv del i udvikling af skolen. Friskolen er vigtig ikke kun for at sikre en god skolegang for mine børn, men også for at fastholde det aktive lokalsamfund, vi har i Kværs.

Valgkreds:
Forældrekreds
Troels Petersen
Suppleant

Medbringer interesse for nær området, kendskab til håndværk samt lidt kendskab regnskab/økonomi.

Valgkreds:
Skolekreds