Bestyrelsen informerer

Her vil der løbende komme informationer fra bestyrelsen. I undermenuen kan man finde referater fra bestyrelsesmøderne fra 2014, 2015 og 2016. Derudover vil man også kunne finde referater mm fra generalforsamlingerne.

Er der spørgsmål til bestyrelsen er I velkommen til at kontakte dem.