Daglig morgenmotion

Hver morgen efter morgensamlingen har vi morgenmotion. Det er delt op så der mandag til torsdag vil være motion med fagligt indhold, så som dansk, matematik, tysk eller engelsk og eleverne er delt op. Om fredagen er der fælles motion, hvor alle eleverne er sammenog her kan eleverne komme med ønsker til hvad de skal lave.  
Nogle gange er vi ude, og nogle gange er vi i vores fantastiske hal og multihal.
 
Meningen med morgenmotionen, er at vi skyder dagen aktivt i gang, og får brændt lidt krudt af, så det bliver lettere at koncentrere sig resten af skoledagen. Man får mere energi og bliver i godt humør af at starte dagen med at røre sig.
Hos de største elever er morgenmotionen nogle dage om ugen erstattet af mogenlæs- som er læsning af tyske eller engelske tekster - det gør vi for også at styrele deres sprogkundskaber og især booste deres ordforråd.