Dagligdagen

Det er vores ønske, at vores elever oplever fællesskab og forudsigelighed i dagligdagen. Derfor har vi nogle faste fælles aktiviteter, der går igen hver dag. For eksempel starter vi altid dagen med morgensamling, hvorefter vi alle går til morgenmotion. Dette kan du bl.a. læse mere om herunder.