Den faglige evaluering

Ud over den daglige evaluering af eleverne laves der på skolen følgende test.

2 gange årligt laver vi en LUS test af eleverne (Læseudviklingstrin) Denne bliver tager i september/oktober mdr, og igen i marts/april mdr. Samtidig med LUSningen bliver der taget en test på elevernes staveudvikling.

Vi deltager i de nationale test i efteråret.

I marts tester vi envidere eleverne med en udviet staveudviklingsprøve (ST-prøverne)  fra Pædagogisk Psykologisk Forlag. Ligelsdes laves der bogstavs, ordlæse og sætningslæseprøver i marts mdr. så vi kan sammenligne os med andre skoler.Disse prøver er ligeledes standardiserede test fra Pædagogisk Psykologisk Forlag.

Se evalueringsprincipperne under Principper og politikker.

Ekstern tilsynsførende

Vi har på Kværs Idrætsfriskole valgt, at vi vil have en certificeret tilsynsførende til at føre tilsyn med vores undervisning. Forældrene vil snarest blive indkaldt til et valgmøde, og umiddelbart derefter vil den valgte tilsynsførende blive præsenteret her på siden.

Du kan læse mere om Tilsyn med Frie Grundskoler på hjemmesiden hos:

Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling