Den faglige evaluering

Ud over den daglige evaluering af eleverne laves der på skolen følgende test.

2 gange årligt laver vi en LUS test af eleverne (Læseudviklingstrin) Denne bliver tager i marts/april mdr. Samtidig med LUSningen bliver der taget en test på elevernes staveudvikling.

Vi deltager i de frivillige nationale tests

I marts/april tester vi envidere eleverne med en udviet staveudviklingsprøve (ST-prøverne)  fra Pædagogisk Psykologisk Forlag. Ligelsdes laves der bogstavs, ordlæse og sætningslæseprøver i marts mdr. så vi kan sammenligne os med andre skoler.Disse prøver er ligeledes standardiserede test fra Pædagogisk Psykologisk Forlag.

Se evalueringsprincipperne under Principper og politikker.

Ekstern tilsynsførende

Vi har på Kværs Idrætsfriskole valgt, at vi vil have en certificeret tilsynsførende til at føre tilsyn med vores undervisning. Forældrene vælger på generalforsamlingen hvilken tilsynsførende der skal føre tilsynet i den kommende periode..

Du kan læse mere om Tilsyn med Frie Grundskoler på hjemmesiden hos:

Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling