Engelsk og tysk fra 0. klasse

På Kværs Idrætsfriskole har vi valgt at undervise i fremmedsprog allerede fra 0. klasse. Da vi har en beliggenhed meget tæt på den tyske grænse, ønsker vi at give vores elever den bedst mulige start på at kunne kommunikere med vores naboer. Det er endvidere en tanke fra vores side, at flere lande i Europa vælger, at starte undervisningen i fremmedsprog allerede fra 1. klasse. På Kværs Idrætsfriskole ønsker vi, at være med i den udvikling og give vores elever det bedste faglige afsæt.

Helt fra 0. klasse undervises der i både Tysk og Engelsk.