Evalueringsprincipper på Kværs Idrætsfriskole

Vi vil sikre, at hver enkelt elev opnår den optimale faglige udvikling og den optimale progression i den enkeltes læring. I hvert enkelt forløb i den daglige undervisning evalueres der efter et afsluttet forløb, således lærerene og eleverne selv hele tiden forholder sig til udviklingen og om hvorvidt målene for de enkelte elever er opnået.

Årligt har vi i fast rullende forløb, følgende test og prøver:

September/november og igen i Marts/April  laves der Lus test på alle børn. LUS er en læseudviklings test, hvor det fastlægges på hvilket LUS trin eleven befinder sig. På samme tid, testes elevernes staveudvikling.

Vi deltager i de nationale test i efteråret og følger de nationale retningslinjer. Vi bruger dem aktivt til at evaluerer den enkelte elev, men også som sammenligning med resten af landet.

I marts tester vi endvidere eleverne med en udvidet staveudviklingsprøve (ST-prøverne) fra Pædagogisk Psykologisk Forlag. Derudover laves der bogstavs, ordlæse og sætningslæseprøver i marts mdr. Igen bruges prøverne til individuelt at måle den enkelte elevs progression i sin læring, men også til sammenligning på landsplan. Disse prøver er ligeledes standardiserede test fra Pædagogisk Psykologisk Forlag.

I marts måned laves matematiske standardiserede tests fra Pædagogiske Psykologisk Forlag.

Det er vores målsætning vi skal være en faglig stærk skole, og for at være det må vi også kunne måle fagligheden og kunne sammenligne den med andre.

Bestyrelse og personale på Kværs Idrætsfriskole