Fagene

På Kværs Idrætsfriskole følger vi Folkeskolens fagrække og Forenklede Fælles Mål med nogle få undtagelser: Vi har særskilte mål for sprog, da vi tilbyder tidligsprogstart. Eleverne får allerede fra 0. klasse tysk og engelsk. Desuden har vi samlet de kreative fag (billedkunst, håndarbejde og sløjd) i et fag, vi kalder Håndværk og Design. Vi har også et vi kalder for Tværs. Heri er fagene: musik, N/T og madkudskab. Tværstimerne er for eleverne fra 0. klasse til 5. klasse. 6.-7. klasse deltager ikke, da de får særskildt undervisning

Forenklede fælles mål