Frikvarterer

Vi har valgt at have nogle forholdsvis lange pauser, da vi mener det er vigtigt, at børnene får rørt sig og får frisk luft. I løbet af dagen har alle to pauser på 10 minutter og to pauser på 20 minutter. Som hovedregel skal man ud i alle pauser.
 
De store elever ( 6.-7. klasse) har et indefrikvarter, hvor de skal være i klassen og spille spil eller andet. Det er fra kl 10.20-10.30
 
I pauserne er der mange muligheder for en god leg ude i skolegården, skoven og mandag-tirsdag-torsdag og fredag, må eleverne tage over i børnehaven i den store middagspause. Vi har både rulleskøjter og waveboards, og masser af bolde, sjippetov mm.