Idrætsdag

Hvert år afholder vi idrætsdag med Grænseegnens Friskole og Søgård Friskole. Det går på skift hvem der afholder dagen. I 2014 var det Græneegnen og i 2015 var det Søgård. I 2016 skal vi afholde dagen. Dag byder på motion og aktiviter. Derudover er der hygge blandt alle børnene.