Indskrivning/Priser

Elever på Kværs Idrætsfriskole betaler en samlet pris for undervisning og skolefritidsordning (SFO). Familiens 1. og 2. barn koster hhv. 1.400 og 1.100 kr./mdr. Det 3. barn på skolen, er gratis.
 
Skolepenge går sammen med tilskud fra Staten til driften af skolen.
 
Hvis du overvejer, at dit barn skal være en del af Kværs Idrætsfriskole, så kontakt skoleleder Louise Jacobsen på tlf 4230 7640 for en uforpligtende snak og rundvisning.
 
Ved udmeldelse sker det skriftligt til skolen og man kan udmelde sit barn med løbende mdr. plus 30 dages betaling af skolepenge. 2 måneder efter udmeldelse, destrueres eventuelle dokumenter, vedr eleven.
 
Ud over skolebetalingen, som samlet ligger under, hvad man betaler for en SFO plads i Sønderborgkommune. Derudover skal man deltage i 2 arbejdslørdage om året. Der er en stor social dimension i disse arrangementer. Det er også med til at give ejerskab for skolen, både for børn og voksne.

Derudover tilbyder vi morgen skolebus - som henter børn uden fra vores normale nærområde (som er: kværs, Tørsbøl og Snurom)
 
Indmeldelsesblanket kan downloades herunder og mailes til kvaersfriskole@kvaersfriskole.dk eller afleveres på skolen.
Indmeldelsesblanket