IT og Mobilpolitik på Kværs Idrætsfriskole

IT-Politik for Kværs Idrætsfriskole

 

Vi anser it for at være et vigtigt og altafgørende redskab og derfor er det helt grundlæggende at færdighederne indøves helt fra starten.

Vi har et computerlokale med stationære pc ére som primært bruges af indskolingseleverne- her er det praktisk, at de står samme sted hver gang, idet det på dette stadie er et redskab de skal lærer at kende. Det er smart at læreren kan se hvad der sker på alle skærmende når færdighederne skal tillæres.

 I mellemtrinnet har vi et antal bærbare pc ére til klasserne således de kan bruge dem i klasserne efter behov. Enkelte gange giver vi dem muligheden for at medbringe deres egen pc, tablet eller Ipad- det vil ikke være et krav om at de skal medbringes, men nogle gange giver det mening, at de medbringer det device de også bruger hjemme.  

I overbygningen d.v.s. fra 7. klasse får hver enkelt elev en bærbar pc, som de må bruge til skolearbejde både her og hjemme. Vi mener det er vigtigt at de får et naturligt forhold til at en pc er et redskab der skal bruges i alle fag gennem hele livet- vi mener det er værdifuldt at de vises det ansvar at varetage både den fysiske pc men også hvordan den bedst passes på rent teknisk. Vi lægger vægt på at eleverne lærer at færdes også på de sociale medier på en ordentligt måde- så vores trivselsplan omhandler også færden på nettet. Det er skolens ejendom og den skal returneres når man ikke længere går på skolen. Elev og forældre skal selv sørge for en taske der beskytter computeren når den fragtes frem og tilbage mellem hjem og skole.  Vi har høretelefoner der kan lånes, men vi anbefaler, at man selv anskaffer et par der passer til barnet.

Vi har også et antal ipads til brug i undervisningen, når det giver mening. Vi ser dog en værdi i at det er pc´en der er det primære redskab til udarbejdelse af opgaver præsentationer o.s.v.

Alle elever har adgang til Office 365- som er office pakken, hvor der er mulighed for at gemme dokumenter online, som så kan hentes fra alle computere – det er således muligt at påbegynde noget i skolen og gøre det færdig hjemme på sin egen pc (eller på sine forældres)

 

Personale og bestyrelse på Kværs Idrætsfriskole

 

Mobilpolitik for Kværs Idrætsfriskole

Eleverne må gerne medbringe mobiltelefon på skolen. Den skal afleveres til en lærer, inden morgensamling og opbevares derefter i kasser opdelt efter klasse, indtil skoledagen er slut. Medmindre man af læreren, får lov til at benytte den til noget skolerelateret i undervisning- derefter skal den igen afleveres. 

Hvis ikke den afleveres og den derefter bruges eller fremvises, så inddrages telefonen og opbevares på kontoret indtil forældrene til det pågældende barn giver lov til at den udleveres.

I Sfo er det, efter aftale med de voksne tilladt at have telefonen hos sig.

Mobiltelefonerne medbringes på eget ansvar og også mens de er anbragt i kasserne er det på eget ansvar og risiko.

Bestyrelse og personale på Kværs Idrætsfriskole