Princip for forældrehjælp i undervisningen

Princip for forældrehjælp i undervisningen på Kværs Idrætsfriskole.

 

Vi sætter stor pris på forældre, der engagerer sig i skolens liv og deres børns faglige udvikling. Vi går ind for åbne døre i undervisningen og ser gerne at forældrene deltager i morgensamling.

Hvis man gerne vil være med i undervisningen, vil vi dog gerne vide det, da det nogle dage passer bedre end andre. Undervisningen og den faglige og sociale udvikling er altid i fokus og derfor vil vi gerne sikre, at hvis man deltager i timerne, så forstyrre det ikke hverken børn eller underviser.

Hvis man gerne vil deltage i et forløb, for eksempelvis bedre, at kunne støtte og guide sit barn hjemme, så henvender man sig til læreren, som så drøfter det med skoleleder og klasselærer. Man laver derefter en aftale om, under hvilke vilkår, man er i klassen på – på intet tidspunkt vil en forældre overtager ansvaret for undervisningen, men være der som støtte for sit eget barn. En forældre vil heller ikke være der i stedet for anden støtte, der normalt ville være stillet til rådighed af skolen- det er altså som en ekstra bonus, hvis en forælder har lyst til at deltage i undervisningen. Ved længere forløb vil forældrene i den pågældende klasse blive orienteret.

Forældre kan også i ganske særlige tilfælde overtage skolen og eleverne, hvis personalet eksempelvis skal på kursus sammen eller andet. I de tilfælde er det også i samarbejde med leder lærer og forældre hvad der skal foregå i tidsrummet. Men her er det forældre, der varetager undervisningen (som oftest vil være anderledes end dagligdagen)

I sfo er der også altid mulighed for at byde ind hvis man har noget man har lyst til at lære/vise børnene- det kunne være strikning, hækling, fluebinderi, mad over bål eller noget helt andet, man har lyst til at komme og være sammen med børnene omkring. Også her gælder det at man ikke vil indgå i personalenormeringen. Men man vil være ekstra bonus.

 

Bestyrelse og personale på Kværs Idrætsfriskole