Sprog

I vores pædagogiske tankegang skal begynderundervisning i fremmedsprog bygge på leg. Det er vores faste overbevisning at al undervisning af børn skal indeholde en masse elementer af humor, leg, overraskelser og bevægelse. Eleverne skal være aktive og involverede, og imitation af læreren og den nødvendige gentagelse må ikke blive kedelig.

Det er blandt andet det begynderundervisningen i fremmedsprog handler om – at få nogle ord og udtryk som det er sjovt at kunne synge, lege og kommunikere med. På den måde er der en god chance for at bevare den lyst og motivation de fleste børn møder op med, når de skal lære fremmedsprog.

(Fra vores Mål for Sprog)