Støtteforening

Formand - Svenja Karstensen, 1 år mere
Næstformand - Jette Lorentzen, 2 år
Kasserer - Rikke Jensen, 2 år
Sekretær - Maria Schütt, 1 år mere
Medlem - Allan Bonde, 1 år mere
Suppleant - Tom Sørensen, 1 år