Støtteforening

Formand
Hans Lenger
29912367
1. suppleant
Finn Petersen
22795217
Næstformand
Steffan Petersen
24429049
2. suppleant
Christa Conradsen
22452758
Kasserer
Benny Lassen
31676909
Revisor
Bjarne Poulsen
30259558
Sekretær
Bente Dahmlos
30297156
Revisor
Søren Gülck
74651411
Bestyrelsesmedlem
Hans Jørgen Bollmann
74659425
Revisorsuppleant
Niels Jørgensen
97703555