Støtteforening

Støtteforeningen for Kværs Idrætsfriskole har eksisteret siden (12.03.2012).

Foreningens formål er at skaffe midler, så eleverne på Kværs Idrætsfriskole får en sund, god og lærerig skolegang med mange oplevelser. Foreningens penge skal bruges til nye bøger, nyt IT, og lejrskole ophold m.m

Foreningen har siden den blev stiftet samlet aviser/reklamer, dåser og jern, vi har solgt medlemskort samt støttebeviser, har vi holdt en koncert med det kendte engelske band Smokie. Støtteforeningen arrangerer gerne fester og koncerter, alt sammen med det formål at skaffe økonomisk overskud som kommer børnene til gode.

Ca. 600 i lokalområdet er medlem af støtteforeningen, men der er plads til mange flere. Et årligt medlemskort koster 100,-, hvilket kan indbetales i Broager Sparekasse reg. nr. 9797 kontonr. 0000949582. Tak for den store opbakning og tak til alle de frivillige.

På Støtteforeningens vegne

Formanden

Gældende vedtægter