Tværstimer

Vi finder det vigtigt, at eleverne bruger det, de har lært i de forskellige fag i en tværfaglig sammenhæng. Derfor har vi tværstimer om onsdagen fra kl. 12.00 til 13.40 og fredag fra kl. 12.00 til 13.40. Her bliver der arbejdet emne- og projektorienteret. Alle elever arbejde sammen i disse timer. Nogle gange kan de være klasse opdelt, kønsdelt eller alle sammen. Det kommer an på emnet. Det er med til at styrke sammenholdet mellem alle elever og giver eleverne kendskab til at lære af og fra hinanden.

Emnerne kan være mange, men fælles for dem er, at de alle har et tværfagligt indhold.