Undervisningen

Her på Kværs Idrætsfriskole er vores ønske, at hvert enkelt barn kommer ud med en så stærk faglig ballast som muligt.

Derfor arbejder vi ud fra det enkelte barns niveau med en undervisningsform, der dækker de forskellige læringsstile samt er fuld af bevægelse og kreativ tankegang.

2 gange om ugen har vi "Tværstimer", hvor undervisningen er tilrettelagt på kryds og tværs af emner, årgange og køn med fælles temaer som bla. naturvidenskabelige, madkundskab og musiske temaer. Det kan være mange forkellige temaer, der bliver taget op her - det kan også være "timeløse" fag så som trafik og seksualundervisning der arbejdes med.

Lektiecafe

Vi tilbyder i forlængelse af skoletiden lektiecafe- hvor man kan få hjælp til sine lektier. Lektiecafe er 2 gange ugentligt og er frivillig. Frivillig på den måde, at forældrene bestemmer om barnet skal deltage eller ej.