Værdiggrundlag

Læring

Børnene skal lære gennem leg, og der skal være plads til at alle leger med. Vi udnytter individets ressourcer ved at anerkende børnenes forskelligheder og give plads til alle
Vi involverer os i hvert enkelt barn, og sørger for at læringsniveauet er tilpasset barnets færdigheder

Fagligt

Gennem nutidig undervisning og jævnlig efteruddannelse af lærerne skaber vi en solid og nyttig indlæring, med ønske om at være bedre end folkeskolen. Vi uddanner børnene i teoretiske, praktiske og kreative færdigheder, til brug og gavn hele livet
Vi tilbyder en ekstra times undervisning om dagen med fokus på tidlig sprogundervisning og ekstra idræt
Vi gør brug af tidssvarende IT udstyr og lægger vægt på at alle børn får skabt en forståelse for digital kommunikation
Vi samarbejder med andre friskoler, deler viden og laver fælles arrangementer, f.eks. idrætsdag
Vi bruger en, af Undervisningsministeriet, anerkendt evalueringsform, for at synliggøre det faglige niveau – også i forhold til andre skoler

Fysisk

Vi har ekstra idrætstimer på skemaet, for at børnene kan få afløb for deres naturlige energi og udvikle deres motoriske færdigheder. Samtidig gavner det koncentrationsevnen i den øvrige undervisning
Vi gør brug af de naturskønne områder vi er omgivet af, og lærer børnene at omgås naturen med respekt. Derudover har vi idrætsfaciliteter i en kvalitet der er langt ud over det sædvanlige
Vi ønsker at gøre eleverne opmærksomme på vigtigheden af grøn energi og genbrug, hvorfor grønne tiltag er en naturlig del af undervisningen/projekter – feks. affaldsindsamling/sortering, energibesparelse på skolen osv.). Vi profilerer os som energivenlig skole

Socialt

Vi har fokus på sociale relationer og gør vores ypperste for at undgå mobning. Vi løser uoverensstemmelser gennem dialog mellem de involverede parter, og træder straks til handling hvis et barn føler sig mobbet eller holdt udenfor
Vi ønsker at skabe trygge og sociale rammer for alle, hvorfor skolen også er åben for alle elever i tidsrummet hverdage 7-17, hvor der efter endt undervisning vil være lektiecafé og andre aktiviteter for eleverne
Vi arrangerer minimum én årlig udflugt/rejse for alle skolens elever, for at give dem kulturel indsigt og dannelse
Vi laver projekter/temaer på tværs af klassetrinnene og holder dagligt morgensamling, for at starte dagen op i hyggelig fællesskab.

Sundhed og trivsel

Vi lægger vægt på at eleverne spiser sundt og lærer hvad sund mad er. Det fremmer trivsel og indlæring.
Vi løfter i flok. Forældrearbejde er en naturlig – og sjov – del af hverdagen, og skaber sammenhold.
Vi giver plads til udvikling, i ønsket om at eleverne tilegner sig social ansvarlighed, og har fokus på livet efter skolen. Vi tør være anderledes. Vi tør satse på det vi selv tror på, for at være godt rustet til fremtiden
Kværs Friskole er en aktiv del af lokalsamfundet og ønsker at involvere såvel børn og forældre, som borgere for at styrke det fælles sammenhold.