Særligt for vores skole

  • Vi har motion hver dag, både morgen- og middagsmotion, fordi det gavner både krop, intellekt og trivsel.
  • Vi har fantastiske idrætsfaciliteter.
  • Vi er på lejrtur en gang om året
  • Alle børn er gode til noget og det er udgangspunktet for læring.
  • Vi vil være den fagligt bedste skole, hvor trivsel er i højsæde.
  • Vi lægger vægt på at have linjefagsuddannede lærere, til de fag de underviser i.
  • Vores børn lærer engelsk og tysk allerede fra 0. klasse
  • Vi lægger vægt på struktur og forudsigelighed i børnenes hverdag.
  • Vi lægger vægt på it og interaktiv undervisning.